Thông báo triển lãm VietCorrugated & VietFoldingCarton 2021

Ban Tổ chức triển lãm quốc tế VietCorrugated & VietFoldingCarton mong muốn được bày tỏ sự đồng cảm với những người chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chúng tôi luôn theo sát tình hình diễn tiến dịch bệnh trên toàn cầu. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sức khỏe và sự an toàn của những người tham gia VietCorrugated & VietFoldingCarton.


Dựa trên các hướng dẫn từ chính phủ và cơ quan y tế công cộng, chúng tôi quyết định hoãn triển lãm VietCorrugated & VietFoldingCarton 2021, dự kiến tổ chức ngày 07 – 09 tháng 10 năm 2021 sang ngày 24 – 26 tháng 11 năm 2021. Địa điểm diễn ra triển lãm là Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.


Chúng tôi xin cảm ơn các nhà triển lãm, khách tham quan và các đối tác đã sát cánh cùng chúng tôi. Ngoài tác động từ việc hạn chế di chuyển trên quy mô toàn cầu, chúng tôi thấy rằng việc hoãn triển lãm là giải pháp tối ưu để có thể tổ chức một sự kiện chất lượng cao, cũng như tạo điều kiện để khách hàng chuẩn bị và nhận được nhiều giá trị nhất trong năm 2021.


Chúng tôi rất xin lỗi vì những bất tiện có thể xảy ra, tuy nhiên, quyết định này được dựa trên hướng dẫn y tế nhằm đảm bảo ưu tiên số một của chúng tôi là sức khỏe và sự an toàn của những người tham gia.